Khắc phục lỗi bản quyên trên AutoCAD 2017. Nếu khi mở autoCAD lên mà bị báo lỗi bản quyền như sau:

The License manager is not functioning or is improperly installed. AutoCAD will shut down now.

Lúc này nếu bạn cố gắng dùng công cụ để crack tiếp thì sẽ không có hiệu quả đâu.

Trước khi sử dụng công cụ để active lại, bạn cần làm các bước này trước.

Sau đó active lại AutoCAD, chắc chắn sẽ thành công.

Sửa lỗi License trên AutoCAD
Xem thêm  Sửa máy tính quận 12