Trong quá trình cài đặt, sử dụng máy in HP có lẽ bạn có thể bắt gặp thông báo lỗi như sau:

” this computer does not have the necessary USB software support to allow completion of a USB installation. The installation cannot continue until this is resolved. Required Action: Click Cancel to exit this software installation. In order to install this device as a USB device, refer to your computer documentation or USB add in card documentation for more information about USB drivers”. Required Action: Cancel to exit this software installation. In order to install this device as a USB device, please refer to your computer documentation or USB add in card documentation for more information about USB drivers.”

Để khắc phục hiện tượng này, ta làm như sau:

  • Đầu tiên bạn giải nén file cài đặt full driver tải từ trang chủ của hãng HP.
  • Sau đó mở folder đã giải nén, tìm đến file usbready.exe đổi tên thành usbready1.exe.
  • Sau đó nhấn vào file Setup.exe hoặc autorun để tiến hành cài đặt. Lúc này sẽ không còn xuất hiện thông báo lỗi như trên nữa.

Chúc các bạn thành công!

 

Sửa lỗi khi cài đặt máy in: this computer does not have the necessary USB software…
Xem thêm  Hướng dẫn cài đặt sử dụng Google Cloud Print với máy in HP