Dữ liệu là tài nguyên rất quan trọng và quý giá của mỗi doanh nghiệp. Mà thường những cái gì càng quan trọng, càng quý giá thì chúng ta càng phải bảo vệ chúng.

Tuy nhiên thực trạng hiện nay, có một số không nhỏ doanh nghiệp chưa chú trọng đến vấn đề bảo vệ, bảo mật dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ phân tán ở các máy tính của nhân viên. Và rồi vào “một ngày đẹp trời” máy tính bị hư hoặc nhân viên nghỉ việc thì dữ liệu của quý doanh nghiệp cũng biến mất theo. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm.

giai phap nas