Đặt vấn đề:

Công ty bạn có nhiều chi nhánh, bạn muốn lắp đặt camera giám sát ở các chi nhánh nhưng lại muốn lưu dữ liệu, hình ảnh tại trụ sở chính.

Giải pháp:

giai phap ghi hinh camera tu xa